Maja Gros, rođena 1987. u Sisku, diplomirala Multimediju na sveučilištu Sjever i završava MA studij Produkcije audiovizualnih i multimedijskih projekata na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.

Svoj profesionalni život započinje radom u marketingu i PR-u, nakon čega se u potpunosti posvećuje produkciji. Svoj put u produkciji započela je na studentskim poslovima, a kasnije i radom na HRT-u, zatim na filmskim radionicama igranih i dokumentarnih filmova u Blank filmskom inkubatoru, gdje nedugo nakon toga producira i svoje prve igrane filmove. Kao dopredsjednica Blank filmskog inkubatora održava Radionice gerilske produkcije. 

Radi kao producentica u Fade In-u, Toro Laboratoriju, Paradoksu te kao producentica na dokumentarnim filmovima Darija Juričana te je vodila njegovu predsjedničku kampanju 2019. Sredinom 2022. počinje raditi kao izvršna producentica novog TV kanala, Vida TV. 

Producirala preko 10 kratkometražnih igranih filmova u posljednjih  četiri godine aktivnog rada u produkciji.