Bela Bračko-Milešević

Bela Bračko-Milešević rođena je u Varaždinu 1995. godine. Završila je preddiplomski studij kulturologije na Filozofskom fakultetu u Rijeci i diplomski studij flmske i televizijske režije, smjer dokumentarni film, na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.

Od 2015. godine sudjeluje je na raznim seminarima, edukacijama i projektima u područjima politika za mlade, kulture sjećanja, volontiranja i filma. Tijekom 2019. godine vodila je projekt Mladi bude Varaždin koji je provodila Udruga mladih Varaždinski Underground Klub iz Varaždina. Iste godine odradila je stručnu praksu u kulturi u riječkoj Udruzi Filmaktiv, gdje je potom nastavila djelovati kao voditeljica radionica na otocima te organizatorica i selektorica festivala aktivističkog dokumentarnog filma – Mov(i)e Activisma. Nakon višegodišnjeg volonterskog angažmana u raznim udrugama i inicijativama, počinje se baviti filmom. Svoje znanje o filmu stječe kroz pohađanje studij, škole i radionice te radeći kao asistentica na filmovima.

Autorica je filmova Još uvijek ne znam, Sve kaj ti nikad ne bum rekla i Bog na kotačima. Trenutno je u fazi postprodukcije prvog profesionalnog projekta, kratkometražnog dokumentarnog filma Požari.